Mezinárodní přeprava

Mezinárodní přeprava kamionová, námořní a letecká

Volba spolehlivého a zároveň cenově dostupného dopravce nemusí být vždy snadná. Svěřte tento úkol do rukou profesionálů. IMMIX od počátku cíleně pracuje na výběru spolehlivých partnerů. Dnes udržujeme pevné vztahy založené na vzájemné jistotě, důvěře a perspektivě dlouhodobé spolupráce, s více než padesáti prověřenými dopravci.
Díky tomu disponujeme rozsáhlými přepravními kapacitami a můžeme vám nabídnout profesionální přepravní služby v oblasti kamionové, námořní i letecké přepravy.

Realizaci a kontrolu každé přepravy, od objednávky až po doručení zboží, zajišťují naši zkušení disponenti. Přímý kontakt s řidičem jim umožňuje přesnou kontrolu průběhu přepravy.

Pojištění nákladu

Řádné zajištění a pojištění nákladu v souladu s úmluvou CMR je samozřejmostí. Naše společnost má navíc uzavřené i pojištění odpovědnosti zasílatele.
Zákazníkům můžeme při přepravách zboží s vysokou hodnotou nabídnout jednotlivé připojištění zásilek do celého světa. Na rozdíl od pojištění odpovědnosti je pojištění jednotlivých zásilek při přepravě pojištěním variabilním a lze je přizpůsobit charakteru přepravy i povaze zásilky. Toto pojištění může sjednat odesílatel, příjemce i samotný dopravce.

Nadrozměrná přeprava

Díky našim odborným znalostem jsme schopni nabídnout řešení na míru i pro nadrozměrné a speciální přepravy, včetně vyřízení souvisejících povolení a bezpečnostních dopravních opatření, které vyžadují pravidla silničního provozu v jednotlivých státech.

Celovozové zásilky

Zajišťujeme přepravy celovozových zásilek v rámci České a Slovenské republiky v rozmezí 1-24 tun, respektive 4 - 33 palet.

Uskladnění přepravovaných zásilek

Máme též možnost přechodného uskladnění zásilek během přeprav včetně zajištění bezpečné manipulace se zbožím i obaly.

Poptávkový list

Kontakt
Jakub Staněk
Mobil: +420 601 595 257
E-mail: stanek@immix.cz

Lucie Severová
Mobil: +420 725 723 769
E-mail: severova@immix.cz

 

© IMMIX 2024 | © tpd