Celní odbavení

Celní odbavení ČR a Rusko

Celní odbavení je nabízeno coby samostatná služba na území České republiky a Ruské federace. Mimo území Česka a Ruska jsou celní služby poskytovány pouze jako součást služeb veletržní spedice v místě konání příslušné veletržní či výstavní akce.

Celní odbavení zahrnuje:

  • Zastupování v celním řízení na celním úřadě
  • Přípravu a zpracování celních prohlášení a dokumentů (JSD, T1, TCP, TIR karnet, ATA karnet)
  • Přípravu a zpracování dokladů o původu zboží (EUR 1, A.TR, certifikát FORM A)
  • Převzetí celní záruky za celní dluh ze třetích zemí v případě, že naše firma realizuje i přepravu
  • Vyřízení čísla EORI

Poptávkový list

Kontakt
Hana Hřebíčková
Mobil: +420 722 122 186
E-mail: hrebickova@immix.cz