Reference

Nejlépe za nás hovoří výsledky vlastní práce a pozitivní reference od našich spokojených zákazníků. Proto vám na tomto místě chceme zprostředkovat pohled na naši společnost očima některých našich významných zákazníků a partnerů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

„Vím, co vše předchází přípravě úspěšné prezentace firmy na veletržní akci. Proto také vím, jak je leckdy obtížné sladit všechny aktivity související s logistikou akce tak, aby nedošlo k prodlením, jež mohou zkomplikovat účast zákazníka na samotném veletrhu. Spolupráce se společností IMMIX nám dává jistotu, že i nepředvídatelné situace budou řešeny bezodkladně a přitom vždy profesionálně.“

  • Jiří Černý, jednatel
  • BB PARTNER s.r.o.

„Hledali jsme spolehlivého partnera, který by pro nás v rámci celé Evropy zajistil komplexní logistickou podporu při realizaci veletržních expozic. Požadovali jsme absolutní spolehlivost, individuální nadstandardní přístup a péči při optimálním vynaložení nákladů. Tedy základní atributy, které očekávají i naši zákazníci od nás samotných. Jsem rád, že dnes, po více než osmileté úspěšné spolupráci mohu říci, že naše volba společnosti IMMIX byla správná a zcela v tomto směru naplnila naše očekávání.“

  • Ing. Pavel Sládek, jednatel, vedoucí divize výstavnictví
  • Direct Media, s.r.o.

„IMMIX nám pomáhá zajistit bezpečnou přepravu našich obráběcích a tvářecích strojů, které dodáváme zákazníkům po celém světě. Zajištění každé jednotlivé přepravy má často svá jedinečná specifika. Na naší spolupráci si proto nejvíce cením zejména vysoce individuálního přístupu a zkušeností, bez kterých by přeprava takovýchto nadrozměrných zásilek na velké vzdálenosti byla jen velmi obtížně realizovatelná.“

  • Roman Dvořák, export manager
  • FERMAT Group, a.s.

„Být úspěšný v Rusku pro mne znamená dlouhodobě udržovat velmi dobré znalosti specifik místního prostředí, osobní kontakty a spolupracovat se spolehlivými partnery. To jsou pro mne základní pilíře pro poskytování kvalitního a komplexního výstavářského servisu v Moskvě, či jiných městech Ruské federace. Jedním z takovýchto pilířů a spolehlivým partnerem, je pro mne spolupráce se společností IMMIX. Oceňuji především vysokou profesionalitu celého týmu, výbornou komunikaci, ale i připravenost zapojit v případě potřeby nutnou míru improvizace, která je zde často pro úspěšné řešení některých krizových situací nezbytná.“

  • Ing. Jiří Mergeščík, vedoucí manažer realizace Rusko
  • Veletrhy Brno, a. s.

Bude nám ctí, rozšíříte-li i vy řady našich spokojených zákazníků.

 

© IMMIX 2024 | © tpd