Poptávkový formulář

Poptáváte přepravu zásilky na veletržní akci?:

Název veletrhu:

Termín konání veletrhu (RRRR-MM-DD):

Místo nakládky (včetně PSČ):

Místo vykládky (včetně PSČ):

Koná se veletrh na území EU?:

Je místo nakládky/vykládky na území EU?:

Rozměry zásilky:

Hmotnost zásilky:

Druh zboží:

Hodnota zboží:

Preferovaný druh dopravy:

Požadovaný termín doručení zásilky (RRRR-MM-DD):

Bude se zásilka po ukončení veletrhu vracet zpět?:

Jak velký objem zásilky se vrací zpět?:

Požaduji nacenit také spedici, tj. manipulaci a celní odbavení v místě konání veletrhu:

Požaduji nacenit také připojištění přepravy:

Název společnosti:

Jméno kontaktní osoby:

Telefon:

E-mail:

Vaše dotazy či doplňující informace: